Naša hlavná činnosť:
  • - Je zameraná na poistenie majetku, respektíve na poistenie motorových vozodiel, pričom disponujeme s bohatými skúsenosťami na úseku životných a cestovných poistení, ako aj na úseku poistenia bytov a obytných domov
  • - Utrpeli ste vážnu dopravnú nehodu? Nedostali ste odškodenie? Zavolajte nám, napíšte nám, mi Vám pomôžeme! Rýchle a odborné riešenie odškodnenia vážnych zranení a poškodenia motorových vozidiel pri nehodách!
Podrobnejšie údaje:

naša spoločnosť vzinkla v roku 2011 za účelom poskytovania úplných služieb pre poškodených, ktorí utrpeli ujmu pri dopravných nehodách (spôsobených motorovými vozidlami, motocyklami, bicyklami alebo peším chodcom), Vybavujeme u zahraničných poistovní aj vysporiadanie vážnych zranení osôb pri dopravncýh nehodách v zahraničí, aj tie, v dôsledku ktorých dôjde k Vašej invalitíde, ako aj škody, spôsobené na motorvých vozidlách, alebo iné majetkové ujmy. Uplatňujeme Vaše oprávnené nároky na odškodnenie (majetkové, resp. nemajetkové, ušlé majetkové zisky, vynaložené náklady a renty).
Dôležité informácie, súvisiace so službami, ktoré poskytujeme: blízka rodina je oprávnená na odškodnenie, respektíve na rýchlu výpomoc aj po usmrtení rodinného príslušníka! Aj spolujazdci vodiča, ktorý zavinil dopravnú nehodu, môžu uplatniť svoj nárok na odškodnenie, samozrejme bez majetkovej ujmy vodiča (neplatí vodič, ale platí poisťovna, u ktorej je vodič poistený)!
Nároky na odškodnenie možno uplatniť do päť rokov! Predtým, ako sa zrieknete svojho nároku na odškodnenie, radšej zavolajte nám!
Naše úplné služby zahŕňajú: vysporiadanie škody, odtiahnutie havarovaného motorového vozidla do 24 hodín, poskytnutie prenajatého motorového vozidla, hoci aj s vodičom, uskladnenie motorového vozidla na stráženom mieste, vybavovanie celkového odškodnenia, súvisiaceho s motorovými vozidlami, poskytovanie právnej rady.

Spoločnosť Caneo s.r.o. na základe zmluvy, ktorú naša spoločnosť má s ňou uzavretú, vykonáva opravy motorových vozidiel každej značky v garančnej lehote zadarmo, a po uplynutí garančnej lehoty s úhradou opravy.

Opravu motorových vozidiel prevádzame v modernom servisnom stredisku, ktoré má plochu 200 m2. Nároky našich zákazníkov vybavujú naši piati odborníci za pomoci dvoch učnov kvalitne a na vysokej odbornej úrovni.